Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 11-11-2012


Ημερίδα ΛΥΚΙΣΚΟΥ


και 
Νέο Σεμινάριο ΣΤΕΒΙΑΣ 
στην Αλεξάνδρεια            
 Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 
      Αίθουσα:
« Ι.Κ.Ε.Α. ΣΤΕΒΙΑΣ και ΛΥΚΙΣΚΟΥ»
Ιδιωτικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης ΣΤΕΒΙΑΣ και ΛΥΚΙΣΚΟΥ )
     στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 50 στην Αλεξάνδρεια
 Θέματα Ημερίδας:
 1. Καλλιέργεια- Μεταποίηση- Εμπορία-
Ευεργετικές ιδιότητες- Χρήσεις Στέβιας».

2. Γνωριμία με τον ελληνικό αυτοφυή Λυκίσκο.

   Ίδρυση ομάδας παραγωγών Λυκίσκου στην Ελλάδα.

Κεντρικός ομιλητής:
 ο Γεωπόνος- ερευνητής Παύλος  Καπόγλου,  συγγραφέας  του βιβλίου:
«ΣΤΕΒΙΑ- γλυκιά, αλλά αθώα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ»

         Είσοδος  από 30 έως 50 ευρώ / άτομο.

Πληροφορίες  και Πρόγραμμα Ημερίδας:
 Στα blog:    
    http://lykiskos-gr.blogspot.com
  http://stevia-gr.blogspot.com
                      http://stevia-kapogloupm.blogspot.com :
Δηλώσεις συμμετοχής
Στα email:        pkapoglu@otenet.gr
                         pkapoglu@gmail.com
                         pkapoglu@hotmail.com
Και στο τηλέφωνο : 6944 932985


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΣΤΕΒΙΑΣ  και ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

10.00 – 11.00   :  Προσέλευση – Εγγραφές- Γνωριμίες
11.00 – 11.10   : Χαιρετισμός εκπρόσωπου του Υπ.ΑΑΤ  
 Η ανάγκη αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και στροφής σε εναλλακτικές δυναμικές καλλιέργειες. Πρόταση μας:
1. Η ΣΤΕΒΙΑ ( Stevia rebaudiana Bertoni):  Η νέα κερδοφόρα καλλιέργεια 
2. Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( Humulus Lupulus) : Ο περιφρονημένος θησαυρός της ελληνικής γης

11.10 -  11.20 : 
ΣΤΕΒΙΑ: Μια δυναμική εναλλακτική καλλιέργεια.
Η Σύγκριση της Στέβιας με άλλες καλλιέργειες

11.20– 11.40 : 
Η Βοτανική ταξινόμηση και οι Ποικιλίες της Στέβιας.
Οι κλιματικές και εδαφικές απαιτήσεις της Στέβιας.
Η κλιματική προσαρμοστικότητα και η διάδοση της Στέβιας.
Η  ευδοκίμηση της Στέβιας σε διάφορες περιοχές της  Ελλάδας.

11.40- 12.00 : 
Οι ευεργετικές ιδιότητες της Στέβιας για την υγεία ανθρώπου και ζώων»
Οι χρήσεις της Στέβιας στη διατροφή του ανθρώπου, των ζώων, των πουλερικών και των μελισσών.

12.00 - 12.30 : Διάλειμμα  για Τσάι Στέβιας και Λυκίσκου. Συναντήσεις με Συνέδρους.


Τσάι Λυκίσκου και  Στέβιας.


12.30- 13.30 :
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΣΤΕΒΙΑΣ
Οικονομικά αποτελέσματα καλλιέργειας της Στέβιας.
Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ
Η εμπορική σημασία και η προοπτική της Στέβιας.
Η θέση της Στέβιας στην παγκόσμια αγορά των γλυκαντικών
Η συμβολή της Στέβιας στην αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας.

13.30- 13.45. 
ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( Humulus Lupulus)  : Ο αγνοημένος θησαυρός της  Ελλάδας.                       Η γνωριμία με τον ελληνικό αυτοφυή Λυκίσκο. 
Πρωτοβουλία ίδρυσης της πρώτης στην Ελλάδα Ομάδας Παραγωγών Λυκίσκου.

13.45 - 14.15   :  Ερωτήσεις ακροατηρίου.

14.15 – 15.00  :   Λήξη Ημερίδας –
                            Επίσκεψη σε επιδεικτική καλλιέργεια Στέβιας. 


                           Προσωπικές συναντήσεις  με Συνέδρους

Πηγή: http://lykiskos-gr.blogspot.com                           
Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1)    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ.
2)    ΔΙΑΔΟΣΗ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Το φυτό  ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( επιστημονικό όνομα HUMULUS LUPULUS, στα αγγλικά HOP και στα γερμανικά HOEPFEN ) χρησιμοποιείται ως το βασικό και απαραίτητο συστατικό στην παραγωγή Ζύθου ( Μπύρας ) και εξαιτίας της διαρκούς αύξησης της κατανάλωσης Μπύρας διεθνώς ο Λυκίσκος θεωρείται παγκοσμίως και είναι για πολλές χώρες ο «πράσινος χρυσός» τους.
Είναι πηγή μεγάλων εισοδημάτων για πολλές χώρες ( Γερμανία, Τσεχία, ΗΠΑ, Κίνα κλπ), καθώς συμβάλλει σημαντικά στην Αγροτική και Βιομηχανική Ανάπτυξη τους, αλλά και στο ΑΕΠ αυτών των χωρών .
Όσον αφορά την Ελλάδα, ο ελληνικός αυτοφυής Λυκίσκος είναι ένας παράλογα περιφρονημένος και αγνοημένος από όλους μας θησαυρός της ελληνικής Γης.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ.

Ο ελληνικός αυτοφυής Λυκίσκος είναι ένας παράλογα αγνοημένος από όλους μας θησαυρός της ελληνικής Γης ( ένας "πράσινος χρυσός" της Ελλάδος, όπως αποκαλείται ο Λυκίσκος),  που κάνει την παρουσία του σε πολλά μέρη της Ελλάδας και μας χαμογελά για να του δώσουμε σημασία και να τον αξιοποιήσουμε, αλλά εμείς τον αγνοούμε, τον προσπερνάμε και τον περιφρονούμε προκλητικά.
Ο ελληνικός αυτοφυής Λυκίσκος είναι γνωστός στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων και χρησιμοποιούνταν από του αρχαίους Έλληνες για την παρασκευή του Ζύθου ( Μπύρας), που τον θεωρούσαν βέβαια κατώτερο ποτό σε σύγκριση με τον Οίνο.
Σήμερα βέβαια η Μπύρα διαδίδεται με ρυθμούς μεγαλύτερους από τον Οίνο και έτσι η ζήτηση και κατανάλωση Λυκίσκου αυξάνει αντίστοιχα με τους ίδιους ρυθμούς.
Οι ποικιλίες του ελληνικού αυτοφυούς Λυκίσκου παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων ξένων ποικιλιών και από άποψη υψηλής πικραντικής δύναμης και αρώματος, αλλά και από άποψη προσαρμοστικότητας στο ελληνικό κλίμα και από άποψη υψηλής παραγωγικότητας και από την άποψη της περιορισμένης και οικονομικά ασήμαντης προσβολής από ζωικούς εχθρούς και ασθένειες του Λυκίσκου.
Οι ελληνικές αυτοφυείς ποικιλίες Λυκίσκου έχουν μελετηθεί, αξιοποιηθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί από τα ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών        ( εξαιτίας των σημαντικών αγρονομικών και οργανοληπτικών ιδιοτήτων τους και της υπεροχής τους ) για την δημιουργία νέων ποικιλιών με αξιόλογα αγρονομικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Στην παρούσα κρίση που διέρχεται η ελληνική Γεωργία, αλλά και  οικονομική συγκυρία και κρίση, η  ιδέα καλλιέργειας ελληνικών ( ή και ξενικών ) ποικιλιών Λυκίσκου στην Ελλάδα και η παραγωγή βιομηχανική επεξεργασία του ελληνικού Λυκίσκου είναι κατά την άποψη μου μια πολύ ενδιαφέρουσα επιχειρηματική πρόταση, καθώς θα έχει εξασφαλισμένη υψηλή κερδοφορία εξ αιτίας της εξασφαλισμένης και αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης του.
Αλλά επί πλέον έχοντας σημαντικές εξαγωγικές προοπτικές θα συμβάλλει στη εισροή ξένου πρωτογενούς συναλλάγματος και θα συμβάλλει στην έξοδο από την οικονομική κρίση.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Η ζυθοποιία FIX υπήρξε πρωτοπόρος της προσπάθειας διάδοσης  της καλλιέργειας του Λυκίσκου στην ελλάδα και διατηρούσε πριν ακόμη από το 1973 μια δοκιμαστική καλλιέργεια Λυκίσκου σε μικρή έκταση στην περιοχή Ιωαννίνων.

Εγώ διδάχτηκα και ασχολήθηκα με την καλλιέργεια του Λυκίσκου (HUMULUS LUPULUS , HOPS, HOP FEN ) στη Γερμανία το 1967 στη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης μου ως φοιτητής της Γεωπονίας σε Γεωπονική Σχολή στη Γερμανία.
Έχω εντοπίσει τον ελληνικό αυτοφυή Λυκίσκο ( καθόσον έχω ασχοληθεί για την αναζήτηση του ήδη από το 1969 και μέχρι σήμερα) σε πολλά μέρη στην Ελλάδα και προπαντός στην Βόρεια Ελλάδα.
Έχω υποβάλλει πολλές φορές πρόταση σε υπηρεσιακούς παράγοντες και σε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Γεωργίας παλιότερα και τώρα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 1973 μέχρι και σήμερα για την διάδοση της καλλιέργειας του Λυκίσκου στην Ελλάδα, χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
1) Το 1973-1974 είχα προτείνει συνεργασία στην Ζυθοποιία ΦΙΞ για την προώθηση της καλλιέργειας του Λυκίσκου στην Ελλάδα  σε μεγαλύτερες εκτάσεις και την ένταξη της δράσης αυτής σε επιδοτούμενο από το τότε Υπουργείο Γεωργίας πρόγραμμα.
Πράγματι το Υπουργείο Γεωργίας ξεκίνησε τότε επιδοτούμενο πρόγραμμα διάδοσης της καλλιέργειας του Λυκίσκου στην Ελλάδα με φορείς υλοποίησης του προγράμματος  την ζυθοποιία ΦΙΞ για τη Βόρεια Ελλάδα και την τότε συνεταιριστική οργάνωση ΣΕΚΕ για τη Νότια Ελλάδα.
Στη συνέχεια ανέλαβα υπεύθυνος του προγράμματος καλλιέργειας Λυκίσκου στην FIX, το οποίο πράγματι είχε μεγάλη επιτυχία. Η παραγωγή του Λυκίσκου αφενός ήταν πολύ καλής ποιότητας και αφετέρου υψηλής στρεμματικής απόδοσης και το κυριότερο χωρίς σημαντικές προσβολές από εχθρούς και ασθένειες του Λυκίσκου, οπότε ουσιαστικά η καλλιέργεια ήταν σχεδόν βιολογική και το προϊόν ήταν ουσιαστικά βιολογικό.
Δυστυχώς παρά την επιτυχία του το πρόγραμμα διάδοσης της καλλιέργειας Λυκίσκου στη Ελλάδα εγκαταλείφθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και οι πρωτοπόροι αγρότες εγκαταλείφθηκαν  στην τύχη τους. 
2) Έκτοτε έχω υποβάλλει την ίδια πρόταση σε πολλούς υπηρεσιακούς παράγοντες και σε πολλές πολιτικές ηγεσίες του Υπ. Γεωργίας,  χωρίς να εισακουσθώ.
3) Πρόσφατα έχω υποβάλλει με email μου την ίδια πρόταση στο ΥΠ. ΑΑΤ το  2009, το 2010 και το 2011, χωρίς να λάβω καμια απάντηση.    
Σήμερα υπάρχει και πάλι η δυνατότητα διάδοσης της καλλιέργειας και επεξεργασίας του Λυκίσκου στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του αρχικού ερευνητικού προγράμματος  μελέτης και αξιολόγησης των ελληνικών ποικιλιών Λυκίσκου σε επιδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα.
 


ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ  ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ &  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Η Πρόταση μου για την έρευνα και προώθηση της καλλιέργειας Λυκίσκου στην Ελλάδα θα έχει δύο στόχους , που μπορούν να βαδίσουν ταυτόχρονα και παράλληλα:

1ον . Ο πρώτος στόχος είναι να διεξαχθεί μελέτη-έρευνα ανεύρεσης και αξιολόγησης των ελληνικών ποικιλιών αυτοφυούς Λυκίσκου από την άποψη των αγρονομικών και οργανοληπτικών  χαρακτηριστικών τους και στη συνέχεια δημιουργίας και πιστοποίησης ελληνικών ποικιλιών Λυκίσκου και εγγραφής τους στον κατάλογο καλλιεργούμενων φυτών της Ελλάδας και της ΕΕ.
Προς τούτο θα γίνει η συλλογή διαφόρων ελληνικών αυτοφυών ποικιλιών Λυκίσκου και η πειραματική καλλιέργεια τους σε πειραματικό αγρό για την αξιολόγηση των αγρονομικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών κάθε ποικιλίας, ώστε να επιλεγούν για καλλιέργεια εκείνες, που θα έχουν τις καλύτερες προδιαγραφές.
Για την εκτέλεση αυτής της επιστημονικής εργασίας μπορεί να υποβληθεί πρόταση ένταξης της σε επιδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης είτε δημόσιο οργανισμό ( ΕΘΙΑΓΕ), είτε Πανεπιστημιακή Έδρα Γεωπονικού πανεπιστημίου, είτε  ιδιωτική εταιρία, είτε και συνεργασία μεταξύ τους

2ον . Ο δεύτερος στόχος είναι  να προωθηθεί η διάδοση της καλλιέργειας Λυκίσκου ( αξιόλογων ελληνικών ποικιλιών ή και αναγνωρισμένων ξενικών ποικιλιών με διεθνή ζήτηση και προτίμηση ).                        
Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και να ενισχυθούν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να ασχοληθούν και να γίνουν φορείς  της καλλιέργειας ( με συμβολαιακή Γεωργία με τους αγρότες) και της επεξεργασίας του Λυκίσκου στην Ελλάδα με σημαντική κερδοφορία, λόγω της εξασφαλισμένης διάθεσης, αλλά και της αυξανόμενης ζήτησης Λυκίσκου στη Διεθνή Αγορά.


ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Για την υλοποίηση αυτής της Πρότασης μου εκτός των άλλων συναδέλφων μου Γεωπόνων μπορώ να συμβάλλω και εγώ αποφασιστικά ( λόγω της μακρόχρονης επιστημονικής εμπειρίας μου στο θέμα του Λυκίσκου),  καθόσον είμαι ίσως ο μοναδικός στην Ελλάδα Γεωπόνος, που γνωρίζω την καλλιέργεια και επεξεργασία του Λυκίσκου ήδη από το 1973, οπότε είχα συμβάλλει στη διάδοση της καλλιέργειας του Λυκίσκου στην Ελλάδα.  
α) αφενός την σχετική Έρευνα των ελληνικών ποικιλιών Λυκίσκου και
β) αφετέρου την εκπαίδευση και καθοδήγηση των Γεωπόνων και των αγροτών σε όλες τις φάσεις της  καλλιέργειας του Λυκίσκου και στη συνέχεια της επεξεργασίας του προϊόντος για την παραγωγή του τελικού προϊόντος του Λυκίσκου Ζυθοποιίας.

Παύλος Καπόγλου-Γεωπόνος ΑΠΘ
Τηλ. 6944 932 985

 

ΛΥΚΙΣΚΟΣ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΥΚΙΣΚΟΥ

Το φυτό  ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( επιστημονικό όνομα HUMULUS LUPULUS, στα αγγλικά HOP και στα γερμανικά HOEPFEN ) χρησιμοποιείται ως το βασικό και απαραίτητο συστατικό στην παραγωγή Ζύθου ( Μπύρας ) και εξαιτίας της διαρκούς αύξησης της κατανάλωσης Μπύρας διεθνώς ο Λυκίσκος θεωρείται παγκοσμίως και είναι για πολλές χώρες ο «πράσινος χρυσός» τους.
Είναι πηγή μεγάλων εισοδημάτων για πολλές χώρες ( Γερμανία, Τσεχία, ΗΠΑ, Κίνα κλπ), καθώς συμβάλλει σημαντικά στην Αγροτική και Βιομηχανική Ανάπτυξη τους, αλλά και στο ΑΕΠ αυτών των χωρών .

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ.
Όσον αφορά την Ελλάδα, ο ελληνικός αυτοφυής Λυκίσκος είναι ένας παράλογα αγνοημένος από όλους μας θησαυρός της ελληνικής Γης ( ένας πράσινος χρυσός της Ελλάδος, όπως αποκαλείται ο Λυκίσκος),  που κάνει την παρουσία του και μας χαμογελά για να του δώσουμε σημασία και να τον αξιοποιήσουμε, αλλά εμείς τον αγνοούμε, τον προσπερνάμε και τον περιφρονούμε προκλητικά.
Ο ελληνικός Λυκίσκος είναι γνωστός στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων και χρησιμοποιούνταν από του αρχαίους Έλληνες για την παρασκευή του Ζύθου ( Μπύρας), που τον θεωρούσαν βέβαια κατώτερο ποτό σε σύγκριση με τον Οίνο.
Σήμερα βέβαια η Μπύρα διαδίδεται με ρυθμούς μεγαλύτερους από τον Οίνο και έτσι η ζήτηση και κατανάλωση Λυκίσκου αυξάνει αντίστοιχα με τους ίδιους ρυθμούς.
Στην παρούσα κρίση που διέρχεται η ελληνική Γεωργία, αλλά και  η χώρα συνολικά,  η  ιδέα καλλιέργειας ελληνικών ( ή και ξενικών ) ποικιλιών Λυκίσκου στην Ελλάδα και η παραγωγή βιομηχανική επεξεργασία του Λυκίσκου είναι κατά την άποψη μου μια πολύ ενδιαφέρουσα επιχειρηματική πρόταση, καθώς θα έχει εξασφαλισμένη υψηλή κερδοφορία εξ αιτίας της εξασφαλισμένης και αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης του.
Αλλά επί πλέον έχοντας ο Λυκίσκος σημαντικές εξαγωγικές προοπτικές θα συμβάλλει στη εισροή ξένου πρωτογενούς συναλλάγματος και θα συμβάλλει στην έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση.

ΝΟΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΚΙΣΚΟΥ

Η ΕΕ έχει ορίσει με ειδική Οδηγία ( Directive) δύσκολες προδιαγραφές για την καλλιέργεια του Λυκίσκου ( μάλλον για να ευνοήσει τις χώρες, που παραδοσιακά καλλιέργούν Λυκίσκο) με αποτέλεσμα να είναι σήμερα δύσκολη η επέκταση και ακόμη πιο δύσκολη η έναρξη της καλλιέργειας του Λυκίσκου σε χώρες, οι οποίες δεν έχουν παράδοση στην καλλιέργεια του.  ΄
Οι κυριότερες δυσκολίες, που ορίζουν οι σχετικές Οδηγίες ( Directives ) καλλιέργειας του Λυκίσκου είναι:
1) Οι διαδικασίες ίδρυσης και οι κανόνες λειτουργίας Ομάδων παραγωγής Λυκίσκου , με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου Λυκίσκου, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η πώληση της παραγωγής της ΕΕ 
2) Ο ορισμός ελάχιστου ορίου καλλιεργούμενης έκτασης με Λυκίσκο σε μια περιοχή, ως προϋπόθεση αναγνώρισης μιας νέας Ομάδας παραγωγών Λυκίσκου σε μια νέα περιοχή ή χώρα.
Αυτή η ελάχιστη έκταση ήταν μέχρι το 2005 τα  600 στρέμματα ( 60 Hectares) για όλες τις χώρες της ΕΕ με εξαίρεση (ευνοική ρύθμιση) για την Ελλάδα για την οποία το όριο για την ελάχιστη έκταση είχε ορισθεί στα 300 στρέμματα. Όμως αυτή η ευκαιρία εξαιτίας δικής μας αδιαφορίας χάθηκε για την Ελλάδα και σήμερα ισχύει και για την Ελλάδα το ελάχιστο όριο των 600 στρεμμάτων .
Για να ξεπερασθεί αυτή η δυσκολία συγκέντρωσης 600 στρεμμάτων σε μια περιοχή της Ελλάδας, θα πρέπει να αναληφθεί κυρίως από το ΥΠ.ΑΑΤ μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης των αγροτών για τα πλεονεκτήματα, την κερδοφορία και για τα ωφέλη της καλλιέργειας του Λυκίσκου για την αγροτική και εθνική οικονομία.
Η ιστοσελίδα http://lykiskos-gr.blogspot.com  αναλαμβάνει από σήμερα αυτή την ιδιωτική πρωτοβουλία και  προσπάθεια  ίδρυσης Ομάδας παραγωγών Λυκίσκου στην περιοχή της πεδιάδας Θεσσαλονίκης ( στους πρώην Νομούς     Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και  Πέλλας ), όπου άλλωστε υπάρχει αυτοφυής Λυκίσκος και θα ευδοκιμήσει ο Λυκίσκος.
Ως κέντρο και  έδρα αυτής της Ομάδας Παραγωγών Λυκίσκου ενδείκνυται να είναι η Αλεξάνδρεια Ημαθίας, καθόσον είναι το φυσικό κέντρο ανάμεσα στους 3 γειτονικούς Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.
Καλούμε λοιπόν με αυτή την ανακοίνωση- ανάρτηση  μέσα από την ιστοσσελίδα http://lykiskos-gr.blogspot.com  όσους αγρότες από τις παραπάνω περιοχές θέλουν να ασχοληθούν με την κερδοφόρα καλλιέργεια του Λυκίσκου να επικοινωνήσουν μαζί μας για να ενημερωθούν και για να δηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους να γίνουν μέλη της υπό ίδρυση Ομάδας παραγωγών Λυκίσκου στην περιοχή.