Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΛΥΚΙΣΚΟΣ- ΜΙΑ ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ / HOPS /HOPFEN (HUMULUS LUPULUS)                                              
ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Σκοπός του άρθρου αυτού για τον Λυκίσκο είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον της Πολιτείας, αλλά και των ιδιωτών επιχειρηματιών και των αγροτών  να ασχοληθούν με την καλλιέργεια καθώς και με την επεξεργασία και εμπορία του Λυκίσκου στην Ελλάδα. Είναι καιρός σε αυτήν την οικονομική κρίση να αφυπνισθούμε όλοι μας (κράτος και πολίτες) για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και να στραφούμε στην καλλιέργεια και μεταποίηση φυτών με διεθνή ζήτηση, όπως είναι και ο Λυκίσκος.                                                                         
Ο συγγραφέας του άρθρου Παύλος Καπόγλου, διδάχτηκε και γνωρίζει την καλλιέργεια του Λυκίσκου από το 1966, ασχολήθηκε με την έρευνα και με την προσπάθεια διάδοσης του Λυκίσκου στην Ελλάδα από το 1973 και μέχρι σήμερα, χωρίς να εισακουσθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.        

ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( HUMULUS LUPULUS) (στα γερμανικά HOPFEN και στα αγγλικά HOPS είναι μια επικερδής καλλιέργεια , που καλλιεργείται σε πολλές ( κυρίως βιομηχανικές ) χώρες και θεωρείται «ο πράσινος χρυσός» της Ζυθοποιίας .                                 
Ο Λυκίσκος χρησιμοποιείται  κυρίως στη Ζυθοποιία ως βασικό συστατικό της Μπύρας (Ζύθου), που απορροφά  το 95% της παγκόσμιας  παραγωγής Λυκίσκου.
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΥΚΙΣΚΟΥ
Ο Λυκίσκος καλλιεργείται  παγκοσμίως σε εκτάσεις περίπου 500.000 στρεμμάτων και η παγκόσμια παραγωγή του σε ξερά άνθη Λυκίσκου ανέρχεται σε περίπου 100.000 τόνους. Οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή Λυκίσκου είναι η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Τσεχία κ.ά.
Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ 
 Ο Λυκίσκος ευδοκιμεί σε Γεωγραφικά πλάτη από 35ο  έως 55ο .  Η Ελλάδα έχει γεωγραφικά πλάτη από 35ο έως 41ο Βόρειο Γεωγραφικό πλάτος. Αυτό σημαίνει , ότι  το γεωγραφικό πλάτος και το εύκρατο κλίμα της Ελλάδας είναι ιδανικά για την καλλιέργεια του λυκίσκου.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Ο Λυκίσκος είναι αυτοφυής στην Ελλάδα και συναντάται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας , όπου τον βρήκε ο συγγραφέας του άρθρου. 
Ο Λυκίσκος ήταν  γνωστός στην αρχαιότητα και χρησιμοποιούνταν για την  παραγωγή  του Ζύθου ( Μπύρας ) από πολλούς αρχαίους λαούς και από τους Έλληνες, οι οποίοι όμως θεωρούσαν το Ζύθο κατώτερο ποτό σε σύγκριση με τον οίνο και καταναλώνονταν από τις φτωχότερες κοινωνικές τάξεις, όπως άλλωστε θεωρείται ακόμη  και σήμερα στην Ελλάδα.
Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ :
Σήμερα στην Ελλάδα αγνοούμε και αδιαφορούμε αδικαιολόγητα επί δεκαετίες για τη διάδοση της καλλιέργειας του Λυκίσκου και για τη δυνατότητα της οικονομικής συμβολής του Λυκίσκου στην αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας.  Έτσι αντίθετα  περιφρονούμε προκλητικά  τον Λυκίσκο και τον αντιμετωπίζουμε σαν ένα άχρηστο και επιβλαβές αγριόχορτο (ζιζάνιο), ενώ άλλες χώρες θησαυρίζουν από την καλλιέργεια, την επεξεργασία και την εμπορία του Λυκίσκου.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ζυθοποιία FIX υπήρξε πρωτοπόρος στην καλλιέργεια του Λυκίσκου στην  Ελλάδα και διατηρούσε  μια δοκιμαστική καλλιέργεια Λυκίσκου σε μικρή έκταση στην περιοχή Ιωαννίνων.                                                                                                      
Ο συγγραφέας του άρθρου διδάχτηκα την καλλιέργεια του Λυκίσκου στη τότε Δυτική Γερμανία. Το 1973  σε συνεργασία  με  τη ζυθοποιία ΦΙΞ  εισηγηθήκαμε στο Υπουργείο Γεωργίας την διάδοση της καλλιέργειας του Λυκίσκου στην Ελλάδα σε εμπορική κλίμακα. Πράγματι το Υπουργείο Γεωργίας ξεκίνησε τότε επιδοτούμενο πρόγραμμα διάδοσης της καλλιέργειας του Λυκίσκου με φορείς υλοποίησης του προγράμματος για τη Νότια Ελλάδα την συνεταιριστική οργάνωση ΣΕΚΕ και για τη Βόρεια Ελλάδα την ζυθοποιία ΦΙΞ,  όπου ανέλαβα ως υπεύθυνος Γεωπόνος την υλοποίηση του προγράμματος.                                               
Το πρόγραμμα όμως παρά την επιτυχία του εγκαταλείφτηκε και δεν συνεχίστηκε μετά το 1974. Έκτοτε έχω υποβάλλει την ίδια πρόταση σε πολλούς υπηρεσιακούς παράγοντες και σε πολλές πολιτικές ηγεσίες του Υπ. Γεωργίας,  χωρίς να εισακουσθώ.
Πρόσφατα έχω υποβάλλει και πάλι γραπτά και με email μου, αλλά και προφορικά την ίδια πρόταση διάδοσης της καλλιέργειας του Λυκίσκου στην Ελλάδα στο ΥΠ. ΑΑΤ (το  2009, το 2010, το 2011 και το 2012 ) σε 5 Υπουργούς ΑΑΤ και σε υπηρεσιακούς παράγοντες,  χωρίς όμως να προχωρήσει ουσιαστικά το θέμα του Λυκίσκου για την αξιοποίηση της πλεονεκτικής θέσης της Ελλάδας.


Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ:
Στην παρούσα κρίση που διέρχεται η ελληνική Γεωργία, αλλά και  η χώρα συνολικά,  η  ιδέα καλλιέργειας ελληνικών ( ή και ξενικών ) ποικιλιών Λυκίσκου στην Ελλάδα είναι κατά την άποψη μου μια πολύ ενδιαφέρουσα  πρόταση, καθόσον θα είναι κερδοφόρα (σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας) και με εξασφαλισμένη τη διάθεση της παραγωγής στην Ελλάδα και διεθνώς. Πράγματι  ο Λυκίσκος  θα έχει σημαντικές προοπτικές εξαγωγών εξαιτίας της αυξανόμενης κατανάλωσης της Μπύρας και του Λυκίσκου διεθνώς και έτσι θα συμβάλλει στη εισροή ξένου πρωτογενούς συναλλάγματος και στην έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση.
ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σήμερα είναι καιρός να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια για την διάδοση της κερδοφόρας καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας του Λυκίσκου στην Ελλάδα με απαραίτητη προϋπόθεση όμως ( που τίθεται από την ΕΕ) την ίδρυση Ομάδας Παραγωγών Λυκίσκου.                     
ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΥΚΙΣΚΟΥ- ΝΟΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΚΙΣΚΟΥ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει  ορίσει αυστηρές νομικές διαδικασίες και προϋποθέσεις για την ίδρυση Ομάδων Παραγωγών Λυκίσκου και στη συνέχεια  αυστηρούς κανόνες λειτουργίας των ομάδων παραγωγών Λυκίσκου με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του ευρωπαϊκού Λυκίσκου  και την ενίσχυση των εξαγωγών του, καθώς και την προστασία και την ενίσχυση της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας του Λυκίσκου, που είναι ένας σημαντικός αγροτικός και βιομηχανικός τομέας της ΕΕ. 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΙΔΡΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΥΚΙΣΚΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Τα νομικά εμπόδια καθώς και άλλες προδιαγραφές της ΕΕ για την ίδρυση ομάδας παραγωγών Λυκίσκου (καλλιέργειας- επεξεργασίας και εμπορίας Λυκίσκου) στην Ελλάδα μπορούν να ξεπεραστούν, αρκεί να υπάρχουν αποφασισμένοι Αγρότες, που θα θέλουν να είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματίες - μέτοχοι της Ομάδας Παραγωγών Λυκίσκου, η οποία θα λειτουργεί ως  καθετοποιημένη αγροτοβιομηχανική ΑΕ,  όπως απαιτεί η ΕΕ. 
Η παραγωγή του Λυκίσκου στην Ελλάδα μπορεί να καλύψει σε πρώτη φάση κυρίως την ζήτηση για φρέσκα και ξηρά άνθη Λυκίσκου από τις πολλές Μικροζυθοποιίες ( στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της περιοχής),  που θέλουν να παράγουν ποιοτικά ανώτερη και βιολογική μπύρα. Σε επόμενη φάση μπορεί να επεκταθεί στην ελληνική και διεθνή αγορά των βιομηχανιών ζυθοποιίας με pellet και με εκχυλίσματα Λυκίσκου.
Πάντως είναι βέβαιο, ότι με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας  ο παραγόμενος στην Ελλάδα Λυκίσκος ( είτε ελληνικών ποικιλιών, είτε και εισαγόμενων ξένων ποικιλιών) θα είναι περιζήτητος και θα αποσπάσει μερίδια αγοράς διεθνώς.
Ο εισηγητής μέσω του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΣΤΕΒΙΑΣ & ΛΥΚΙΣΚΟΥ-  «Ι.Κ.Ε.Α. ΣΤΕΒΙΑΣ & ΛΥΚΙΣΚΟΥ» έχει αναλάβει  αυτή την ιδιωτική πρωτοβουλία και  προσπάθεια  ίδρυσης Ομάδας παραγωγών Λυκίσκου σε όλη την Ελλάδα με σκοπό τη διάδοση της καλλιέργειας του Λυκίσκου στην Ελλάδα.
Καλούνται λοιπόν σήμερα, αλλά και μέσα από το
blog :             http://lykiskos-gr.blogspot.com  όσοι  αγρότες θέλουν να ασχοληθούν με την κερδοφόρα καλλιέργεια του Λυκίσκου να επικοινωνήσουν μαζί μας για να δηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους να γίνουν μέλη της υπό ίδρυση Ομάδας παραγωγών Λυκίσκου στην περιοχή τους στο email: pkapoglu@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο blog για τον Λυκίσκο: http://lykiskos-gr.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου